Logo CNDM.com.ua

Клінічні дослідження Дапоксетину на тваринах

Дослідження на тваринах, з використанням щурів в якості експериментальної моделі, показали, що лікування з оральною, підшкірною та внутрішньовенною формою дапоксетину уповільнюють час еякуляції навіть при таких низьких дозах, як 1 мг/кг. Дапоксетин інгібує рефлекс еякуляції на супраспінальному рівні бічного ретикулярного центру [Кліменту та ін. 2007].

Poxet-30

Клімент та його колеги повідомили про наслідки введення внутрішньовенного дапоксетину на фази емісії та еякуляції з використанням п-хлорамфетаміну (ПХА) – індукуючої еякуляцію речовини в якості експериментальної моделі еякуляції у щурів. Внутрішній тиск бульбашок і електроміограма губчасто-цибулинних м'язів були використані як фізіологічні маркери фаз емісії та фаз еякуляції відповідно. На всіх дозах значно скоротилася частка щурів, що показують ПХА-індуковану еякуляцію залежно від дози від 78% щурів до 33%, 22% та 13% у щурів після внутрішньовенного введення дапоксетину 1, 3 та 10 мг/кг відповідно. Дапоксетин значно знижує ПХА-індуковане підвищення тиску всередині насіннєвих бульбашок і скорочення губчасто-цибулинного м'яза на 78% при введенні дапоксетину 1 мг/кг ваги, 85% після 3 мг/кг ваги та 91% після введення 10 мг на кг ваги.

Використовуючи різні експериментальні моделі на щурах, Джуліано та його колеги виміряли затримку, амплітуду та тривалість рефлекторних розрядів статевого мотонейрону (PMRDs), що викликаються стимуляцією спинного нерва статевого члена до та після внутрішньовенного введення Дапоксетину або пароксетину (1,3 і 10 мг/кг) [Giuliano та ін.]. У трьох тестованих дозах дапоксетину затримка PMRD після стимуляції спинного нерва статевого члена була значно збільшена, а амплітуда і тривалість PMRD була знижена до вихідних значень. Пароксетин у цьому плані показав меншу ефективність, ніж дапоксетин.

У дослідженні на щурах, Генго та його колеги повідомили, що лікування з підшкірною або оральною формою Дапоксетину значно затримували еякуляцію порівняно з контрольним введенням фізрозчину (16±4 хв з підшкірного введення порівняно з 10 ± 1 хв у контрольній групі, в якій використовувався фізіологічний розчин.

Написати коментар